Išplauk į ekskursiją po uostą su jachta „odisėja“

Patirtyje dalyvauti bus atrinkti 5 moksleiviai

Numatomas patirties laikas balandžio-birželio mėnesiai, su atrinktais kandidatais bus suderintas individualiai

Žvaigždute pažymėtus laukelius būtina užpildyti

Click or drag a file to this area to upload.