BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Humanitarinių mokslai

Profesinė etika ir etikos auditas

Priėmimo salygos

Priimami asmenys, turintys:

Priimami, asmenys, turintys universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir studijų metu papildomai studijuojantys pagal atitinkamų papildomųjų studijų programą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211NX056

Įgyjama kvalifikacija
Humanitarinių mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 1,5 m.

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis. Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Studijų programos apimtis kreditais
90

2022–2023 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    68,27 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    4096 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina