BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | lnžinerijos mokslai

Gamybos inžinerija

Priėmimo salygos

Priimami asmenys, turintys:

  • inžinerijos mokslų, technologijų mokslų studijų krypčių grupių universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
  • kitų studijų krypčių grupių universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne trumpesnę kaip vienerių metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo patirtį,
  • baigę atitinkamas papildomąsias studijas.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.
 

Konkursinio balo sandara

1. Konkursinis balas baigusiems pirmosios pakopos studijas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB, kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

2. Konkursinis balas, baigusiems papildomąsias studijas magistro laipsniui siekti, apskaičiuojamas pagal formulę: KB=Vkx0,4+Px0,6+PB, kur KB – konkursinis balas, Vk – aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, P – pažymėjimo apie papildomųjų studijų rezultatus svertinis vidurkis, PB – papildomi balai.
 

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211EX063

Įgyjama kvalifikacija
Inžinerijos mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų tvarkaraštis
Vakarinis.
Dalis studijų dalykų gali vykti pagal nuotolinių studijų tvarkaraštį.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2022–2023 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    81,93 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    4916 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Dalis studijų dalykų gali būti dėstoma anglų kalba.

Specializacija
Gamybos skaitmeninimas

Studijų metu studentai gali pasirinkti specializaciją.  Specializacija vykdoma, jei susidaro ne mažesnė nei 8 studentų grupė.

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina