BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Ugdymo mokslai

Kalbėjimo ir kalbos terapija

Priėmimo salygos

Priimami asmenys, turintys:

  • ugdymo mokslų studijų krypčių grupės universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį,

  • kitų studijų krypčių grupių universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir pedagogo profesinę kvalifikaciją, ir logopedijos pedagoginės specializacijos modulio baigimo pažymėjimą.

Konkursinio balo sandara

1. Konkursinis balas baigusiems pirmosios pakopos studijas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

2. Konkursinis balas, baigusiems papildomąsias studijas magistro laipsniui siekti, apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vkx0,4+Px0,6+PB,
kur KB – konkursinis balas, Vk – aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, P – pažymėjimo apie papildomųjų studijų rezultatus svertinis vidurkis, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Programos informacija

Valstybinis kodas
6283MX001

Įgyjama kvalifikacija
Ugdymo mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2022–2023 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina
    81,93 Eur
  • Metinė studijų kaina
    4916 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis. Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Studijų kalba
Lietuvių

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina