BDAR
Privatumo politika

Inovacija ir intelektinė nuosavybė

Inovacija

Universiteto aplinkoje inovacija suprantama kaip mokslo atradimai, besiskinantys arba jau atradę savo kelią į rinką.

Inovacija (pagal LR Statistikos departamento pateiktą apibrėžimą) – naujų technologijų, idėjų ir metodų komercinis pritaikymas, pateikiant rinkai naujus arba patobulintus produktus (prekes ar paslaugas), įdiegiant naujus (patobulintus) gamybos (paslaugų teikimo) technologinius procesus.

Inovacijų procesas

Mokslo idėjos, technologijų ar išradimo gimimas, vystymas, eksperimentinė plėtra vyksta mokslo padaliniuose – fakultetuose bei institutuose. Intelektinės  nuosavybės teisių tvarkymą kuruoja Mokslo ir inovacijų skyrius, o konsultuojant apie verslo galimybes ir ėjimą į rinką, kreipiamės į Klaipėdos mokslo ir technologijų parką (KMTP), žinomus ekspertus iš pramonės ir verslo įmonių.

Inovacijos procesas – tai sudėtingų procesų grandinė (paveikslėlyje), kai naujos žinios ar technologijos viena ar kita forma sėkmingai įdiegiamos rinkoje. Šios grandinės pradžia – mokslo idėja, technologija ar išradimas, kuris tęsiamas MTEP (mokslo ir technologijų eksperimentinės plėtros) veiklomis ir kurio metu sukuriamas pirminis produkto prototipas. Tada atsiranda visos prielaidos IN (intelektinės nuosavybės) įteisinimo procedūroms pradėti. Įteisinus IN ir sukūrus naujajam produktui verslo planą, ieškoma būdų komercinti išradimą, t.y. randami verslo partneriai arba kuriami startuoliai (naujos įmonės, kurių dalininkas yra Klaipėdos universitetas).

Per pastaruosius dvejus metus, bendradarbiaujant su KU jau įsikūrė ir sėkmingai gyvuoja 5 startuoliai. Daugiau apie startuolius skaitykite skyrelyje „Informacija apie KU inovacijas“.

Intelektinė nuosavybė

Intelektinė nuosavybė (angl. intellectual property) – nematerialioji nuosavybė, kuri yra žmogaus kūrybos bei protinio darbo rezultatas, proto (intelekto, mąstymo, minties) produktas, saugomas įstatymo, kaip ir bet kuri kita nuosavybės forma. Intelektinės nuosavybės teisė saugo išradimus, kūrybiškumą, išradingumą.

Tuo pačiu, intelektinės nuosavybės teisės – vienas iš privalomų inovacijos proceso elementų. Galime jį apibūdinti kaip tam tikrą mokslinės produkcijos „įpakavimą“, leidžiantį pradėti komercines derybas. Klaipėdos universitete intelektinės nuosavybes teisių tvarkymo veiklas vykdo Mokslo ir inovacijų skyrius, kuris taip pat padeda susirasti partnerius produkto komercinimui šalies bei užsienio rinkose.

Šiuolaikiniuose tarptautiniuose ir Lietuvos respublikos teisės aktuose ir potvarkiuose yra paplitęs intelektinės nuosavybės skirstymas į dvi plačias sritis:

  • autorių teises (įskaitant ir gretutines teises), kurių objektai yra literatūros, meno ir mokslo kūriniai;
  • pramoninę nuosavybę – patentus, prekių ženklus, pramoninį dizainą, geografines nuorodas, puslaidininkių gaminių topografijas, komercines paslaptis ir technines žinias (know-how), sui generis teises, etc.

Jeigu pirmosios grupės intelektinės nuosavybės teisės (autorių teisės, gretutinės teisės) atsiranda automatiškai, be specialių autoriaus ar teises įgyjančiojo pastangų, tai svarbiausios pramoninės nuosavybės teisės suteikiamos tik atlikus specialias registravimo ir ekspertizės procedūras, kurios yra teisiškai reglamentuojamos.

Daugiau skirtumų tarp šių sričių pateikiama lentelėje:

Skirtumai tarp autorinių teisių ir pramoninės nuosavybės teisių
Autorių teisės ir gretutinės teisės Pramoninė nuosavybė
Saugomi bet kokie kūriniai ir gretutinių teisių objektai Saugomi tik objektai, atitinkantys griežtus reikalavimus
Suteikiamos automatiškai ir nemokamai, be specialių autoriaus ar teises įgyjančiojo pastangų Suteikiamos tik atlikus specialias registravimo ir ekspertizės procedūras, kurios gali užtrukti net keletą metų, teisių registravimas ir palaikymas yra mokamas ir gana brangus
Automatiškai galioja tarptautiniu mastu (tarptautinių susitarimų pagrindu) Iš esmės nacionalinės teisės, tarptautiniu mastu galioja tik atlikus nacionalines procedūras
Gausu nekomercinio ir panašaus pobūdžio išimčių ir apribojimų Išimčių ir apribojimų beveik nėra
Leidžiamas savarankiškas analogiško (panašaus) objekto sukūrimas Bet koks analogiško (panašaus) objekto sukūrimas ar naudojimas laikomas teisių pažeidimu

Šaltinis: Kiškis, M. 2011. Metodinė priemonė “Intelektinės nuosavybės teisinė apsauga“