BDAR
Privatumo politika
Sutrumpintos studijos | Socialiniai mokslai

Psichologija

 

 

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis. Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Studijų kalba
Lietuvių

Valstybinis kodas
6121JX065

Įgyjama kvalifikacija
Socialinių mokslų bakalauras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 3 m.

Studijų programos apimtis kreditais
180

2022–2023 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    58,73 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    3524 Eur

Priėmimo sąlygos

 

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba humanitarinių mokslų, sveikatos mokslų, socialinių mokslų, ugdymo mokslų studijų krypčių grupių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.