BDAR
Privatumo politika
Sutrumpintos studijos | Verslo ir viešoji vadyba

Viešasis administravimas

 

 

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis. Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta du kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku po tris savaites (rugsėjį ir birželį).

Studijų kalba
Lietuvių

Valstybinis kodas
6121LX061

Įgyjama kvalifikacija
Viešojo administravimo bakalauras

Studijų trukmė
Ištęstinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2022–2023 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    45,07 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    2704 Eur

Priėmimo sąlygos

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys aukštąjį koleginį arba universitetinį išsilavinimą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.