BDAR
Privatumo politika

Garbės statuso nariai

Garbės daktarai

Vytautas Kavolis

JAV, filosofas profesorius (1995)

Vilius Pėteraitis

Kanada, Mažosios Lietuvos fondo pirmininkas (1995)

Alfredas Vėlius

JAV, Biblijos į lietuvių kalbą vertėjas (1995)

Stasys Antanas Bačkis

Lietuvos diplomatas, politikas, mokslininkas, visuomenės veikėjas (1996)

Alfonsas Žalys

Klaipėdos universiteto kūrimo iniciatorius (1996)

Vytautas Landsbergis

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas, profesorius (1997)

Antanas Vaičius

Telšių vyskupas (1997)

John W. Hiden

Didžioji Britanija, Bradfordo universiteto Baltijos studijų skyriaus vadovas, profesorius (1997)

Algis Mickūnas

JAV, „Santaros – Šviesos“ veikėjas, profesorius (1997)

Bronislovas Lubys

KLASCO prezidentas (1997)

Keijo Virtanen

 Suomija, Turku universiteto rektorius, profesorius (1997)

Guido Michelini

Italija, Parmos universiteto profesorius (1997)

Valentinas Šernas

JAV, Rutgersso universiteto profesorius (1997)

Valdas Adamkus

Lietuvos Respublikos prezidentas (2008)

Johhen D. Range

Vokietija, Greifsvaldo universiteto profesorius (2010)

Andrey Klemeshev

Rusija, Kanto universiteto rektorius, profesorius (2010)

Valdis Zatlers

Latvijos Respublikos prezidentas (2011)

Adam Michnik

Lenkijos visuomenės veikėjas, žurnalistas, eseistas ir politikos publicistas (2012)

Tomas Venclova

Lietuvos publicistas, eseistas, poetas, vertėjas (1997)

Viktoras Vytautas Klemas

JAV, Delavaro universiteto profesorius – emeritas (2013)

Vytautas Jakelaitis

Lietuvos kultūros, meno ir visuomenės veikėjas (2013)

Kyösti Urponen

Suomija, Laplandijos universiteto profesorius emeritas (2015)

Helena Leino-Kilpi

Suomija, Turku universiteto profesorė (2016)

Tarmo Soomere

Estija, TelTech universiteto profesorius (2018)

Ingė Lukšaitė

Lietuva, kultūros istorikė (2020)

Dr. Vytautas Čepas

Lietuva, psichologas, Lietuvos ir Klaipėdos miesto politikos bei visuomenės veikėjas (2020)

 

Afilijuoti profesoriai

Bela H. Buck

Vokietija. Gerai žinomas jūrų biologas ir akvakultūros ekspertas. Pasižymi nuopelnais plėtojant jūrinių inovacijų ekosistemą Klaipėdoje. Prisidėjo reikšmingu indėliu plėtojant Akvakultūros kompetencijų centrą bei eksperimentinę bazę.

Thomas Lekscha

Vokietija. Nuo 2014 m. yra Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų ir Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetų vizituojantis dėstytojas, dalyvauja Erasmus+ mainų programoje; prisideda prie studijų proceso ir mokslinių tyrimų plėtros.

Volkeris Wittpahlas

Vokietija. Daug metų atstovauja KU Vokietijoje ir teikia įvairiapusę paramą. Dalinasi patirtimi inovatyvių technologijų perdavimo, energijos panaudojimo efektyvumo, mobiliųjų baterijų, alternatyviosios energetikos, autonominių robotizuotų sistemų bei duomenų saugumo klausimais.

Jonathan Daniel de Courcey Edward Minchin

Airija. Svariu indėliu prisidėjo plėtojant jūros mokslus KU bei stiprinant Universiteto mokslinį potencialą tarptautinėje erdvėje.

Profesoriai emeritai

Prof. habil. dr. Vytautas Smailys

Prof. Elvyra Acienė

Prof. habil. dr. Teodoras Bumblauskis

Prof. Kazys Kšanas

Prof. dr. Daiva Kšanienė

Pof. dr. Rūta Marija Andrikienė